Ing. Ivana Kopecká - publikační činnost

Picková I., Zelinger J.: Metody identifikace organických pojiv v barevné vrstvě, Sborník VŠCHT, Praha S6 1981, p.157
Kopecká I. : Stanovení vysýchavých olejů plynovou chromatografií, Sborník StRA No1, 1983, p.91
Kopecká I.: Přírodní barviva, Zpráva StRA 1991
Kopecká I. : Identifikace přírodních pryskyřic PyGC, Sborník VŠCHT Praha a StRA, 1993, p. 23
Kopecká I., Dvořák M.: Nároky na muzejní úložné prostory z hlediska stability různých materiálů, Zprávy památkové péče, n. 8, 1995, samostatná příloha p.I-XVI
Kopecká I. : Technologie konzervace nástěnné I-IV, Zprávy památkové péče, n.7-8, 1997, p. 185-196
Kopecká I. : K Problematice čištění kamenných skulptur, Zprávy památkové péče, n. 6 1998, p. 177-179
P. Novotná, Z. Bosáková, V. Pacáková, M. Tomášková, M. Novotná, I. Kopecká: A Comparative Study of Antraquinone Dyes, Int. Congress on Contribution of Chemistry to the Works of Art, 16.-18. lX 1998, Paris, Abstracts p. 163-164
Kopecká I., Pitthard V., Novotná M.: PyCPG/MS, Py/MS, PyCPG/FID et FTIR des constituants des baumes de momification , Int. Congress on Contribution of Chemistry to the Works of Art, 16.-18. lX 1998, Paris, Abstracts p. 211-212
Kopecká I., Blahovec Fr. : L´analyse des pigments de la peinture murale par fluorescence en rayons X in situ et sur les prélevements en formes des coupes stratigraphiques, 2nd Int. Congress on Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage, 5.- 9. July 1999, Paris, Abstracts p. 110-111
Kopecká I., Špale V.: Research of Deterioration and Conservation of Sgraffito, ICOM-CC, 12th Triennial Meeting, Lyon 29 August – 3 September 1999
Kopecká I.: in Preventive Conservation of Collections, NM Prague 2000, ISSN 80-7036-114, p. 1-29, 37-39, 47-49
Kopecká I. : Humidity in historic buildings, Sanace a  rekonstrukce staveb 2000, 22th Conference of the Czech society of civil engineers, Prague 2000, ISBN 80-02-01383-2, p.159-163
Michoinová D., Kopecká I., Havlínová A.: Methods of research of historic metals, AMG Seminar of Conservation and Restoration, České Budějovice 2-4/X 2001, TM Brno 2001, ISBN 80-86413-01-2, p.72-9
Čechák T., Kopecká I., Musilek L.: X-ray fluorescence in research on the cultural heritage, Journal of Korean Association of Radiation Protection, vol. 26, No 3, 2001, p. 321-326
Kopecká I. a kol. : Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Státní ústav památkové péče Praha, 2002, Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 62, ISSN 1210-5538, ISBN 80-86234-28-2
Kopecká I., Čechák T., Vítovský J. Musílek L.: Neinvazivní průzkum pigmentů nástěnných maleb v Žirovnici Zprávy památkové péče , vol 64, str.443 -446, Praha NPÚ 2004, ISSN1210-5538
Kopecká: Degradace obnaženého opukového zdiva, sborník 26. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb, Česká stavební společnost, Praha 2004, ISBN 80-02-01683-1, str. 165-168
Kopecká: Exaktní metody průzkumu historických materiálů, sborník z Mezinárodní konference konzervátorů a  restaurátorů, Liberec září 2004, vydalo Technické Muzeum v Brně, ISSN 1212-2742, str. 32-36
P. Zítek, M. Němeček, T. Vyhlídal, I. Kopecká: Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique, 6th European Commission Conference on Sustaining Europe´s Cultural Heritage, Elisabeth II. Conf. Centre, Westminster, London, September 2004
Kopecká: Problems of Indoor Climate in Exhibition Halls in the Czech Republic - Survey, Sborník European Research on Cultural Heritage State-of-the-Art Studies, Proceedings of the ARCCHIP Workshops supported from the EC 5th FP Project, Prague 2004, ISBN 80-86246-23-X, vol 2, p. 367 - 370
Kopecká I., Nejedlý V.: Průzkum historických materiálů, analytické metody pro restaurování a památkovou péči, Grada Publishing a.s., Praha, 2005, ISBN 80-247-1060-9, 101 str.
Kopecká I.: Technologické aspekty restaurování sgrafit, Zprávy památkové péče , vol 65, No.3, str.255-6, Praha NPÚ 2005, ISSN1210-5538
Čechák T., Musílek L., Trojek T., Kopecká I.: Application of X-Ray Fluorescence Analysis in Investigations of Historical Monuments, Acta Polytechnica, Journal of Advanced Engineering, vol 45, No 5/2005, ISSN 12102709, str.48 – 52
Kopecká I., Nejedlý V., Kopecký L., Novotný J.: Fluorosilicates (“fluats”) Used in the Past in the Conservation of Stone in Central Europe, Proceedings of 7th European Commission conference Safeguarded Cultural Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe, Prague, Czech Republic, 31 May - 3 June 2006, publ. ITAM 2007, ISBN 978–80-86246-29-1, vol. 2, p. 827-830
Čechák T., Musílek L., Trojek T., Kopecká I.: X-Ray Fluorescence Analysis and its use for Czech medieval frescoes in Proceedings of 7th European Commission conference Safeguarded Cultural Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe, Prague, Czech Republic, 31 May - 3 June 2006, publ. ITAM 2007, ISBN 978–80-86246-29-1, vol. 2, p. 714-716
Pacáková M., Matějíček J., Smetánková D., Kopecká I., a Horynová A.: The Method of Conservation and Restoration of Wooden Statues of Prague Horloge, Proceedings of 7th European Commission conference Safeguarded Cultural Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe, Prague, Czech - Republic, 31 May - 3 June 2006, publ. ITAM 2007, ISBN 978–80-86246-29-1, vol. 2, p. 851-854
Pacáková M., Matějíček J., Smetánková D., Kopecká I., a Horynová A.: Metoda konzervace a restaurování dřevěných plastik Staroměstského orloje, sborník z Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů, Cheb září 2006, vydalo Technické Muzeum v  Brně, ISSN 80-86413-35-7, str. 110-113
Zítek P., Vyhlídal T., Němeček M., Kopecká I.: Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique, Proceedings of 7th European Commission conference Safeguarded Cultural Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe, Prague, Czech Republic, 31 May - 3 June 2006, publ. ITAM 2007, ISBN 978–80-86246-29-1, vol. 2, p. 71-78
Čechák T., Trojek T., Kopecká I., Musílek L. : Průzkum památek metodou RTG-F analýzy ve sborníku referátů ze XII. Semináře restaurátorů a historiků v Třeboni 2006, vydal Národní Archiv Praha v r. 2007, ISBN 978-80-86712-48-2, str. 122 – 130
Kopecká I., Kolísko J., Novotný J. :Different Types of Deterioration of the Royal Summerhouse in the Royal Garden of Prague Castle in Proceedings Actes of 7th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, June 6 -9 2007, Orleans, Francie, editors: F.Zezza, V. Perthuisot, A. Plancon, publ.: Université d´Orléans and Institut International Fleuves et Patrimoine (2008), p. 236 – 243

Kopecká, I.: Možnosti konzervace polymerů v  muzejních sbírkách, sborník semináře STOP “Moderní materiály ve sbírkách“, NM Praha, 12 června 2008, str. 36 -40

Kopecká I.: Otázky dlouhodobého uchování a konzervace polymerních předmětů z 50. let v muzejních sbírkách, konference NTM Praha 2009“ Věda a technika v českých zemích 1945‑1960“, ve sborníku NTM vyd.  2010.

E. Rydlová, I. Kopecká: Techniky podmaleb ve sbírce Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Sklář a keramik 1‑2/2011, vol. 61, str. 13‑19, Vydavatelství české sklářské společnosti, Teplice. ISSN 003-637X

I. Kopecká: Syntetické materiály pro restaurování v 60. letech 20. století, Sborník NTM Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, str. 329‑334, eds. I. Lorencová a M. Novotný, vyd. NTM 2011. ISBN 978-80-7037-202-9

I. Kopecká: 50 let konzervace silikátových povrchů organokřemičitany ‑ opomíjená rizika hydrofobizace, Zpravodaj WTA č. 3/2011, str. 35-37, vyd. WTA CZ. ISSN 1213-7308

Jelínková N., Kopecká I., Pavlíková M., Rydlová E., Zmeškal M.: Restaurování kabinetu ze sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Jihočeský sborník historický, vol. 80, 2011, ISSN  0323-004X, (ISBN 978-80-87311-20-2), s. 260–282.

Rydlová E., Kopecká I.:Zwischengoldglas: Technology of production, material analyses and conservation, Proceedengs of IIC 2012 Vienna Congress The Decorative Conservation and the Applied Arts, Editors : Cather S., Nevin A., Towsend J. H.,  publ. by The International Institute of Conservation (IIC), London 2012, ISBN978-1-907975-77-6. p. 250‑258.

Kopecká I., Svobodová E., Štanzel T., Čechák T., Trojek T. Metody identifikace a průzkumu černobílých fotografických děl na papíře, sborník XV. Semináře restaurátorů a historiků, Olomouc 2012, vyd. Národní archiv, v tisku.

Svobodová E., Kopecká I.: Metodika pro FTIR analýzu souvrství historických materiálů – poster Fórum pro konzervátory – restaurátory, konference konzervátorů – restaurátorů, Litoměřice 2012, vyd. Tech. muzeum v Brně, ISSN 1805-0050, str. 128.

Kopecká I., Svobodová E., Stará T., Šupová K.: Ochrana a záchrana předmětů kulturního dědictví ohroženého povodněmi – poster, sborník XV. Semináře restaurátorů a historiků, Olomouc 2012, vyd. Národní archiv, v tisku.