Ing. Ivana Kopecká

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Ivana Kopecká
Titul: Ing.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 228
E-mail: ivana.kopecka@ntm.cz
   
Dosažené vzdělání: 1979
VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie - specializace makromolekulární chemie a chemie pro restaurování a konzervaci uměleckých děl
   
Pracovní zkušenosti: 1979 - 1980
roční stáž na VŠCHT

1980 - 1990
Státní restaurátorské ateliéry
technologická laboratoř

1990 - 1994
Státní restaurátorské ateliéry
vedoucí technologické laboratoře

1994 - 2008
Národní památkový ústav v Praze(do roku 2003 Státní ústav památkové péče)
vedoucí odboru technologie památkové péče

2008 - dosud
Národní technické muzeum
vedoucí oddělení výzkumných laboratoří
   
Zaměření: problematika identifikace organických pojiv barevné vrstvy, přírodních barviv a pryskyřic

technologie konzervace nástěnné malby

preventivní konzervace
   
Postgraduální studia: 1990 - 1992
Speciální rozdělovací analytické metody – Přírodovědecká fakulta UK v Praze

1995
ukončení jazykového studia Jaspex - Pedagogická fakulta UK v Praze
státní zkouška z francouzštiny

1997
Mezinárodní postgraduální kurz nedestruktivní a mikrodestruktivní analýzy uměleckých děl, organizovaný IFROA pod záštitou ICCROM v Paříži
   
Členství ve společnostech: členka ICOM-CC

členka Komise pro restaurování MK ČR

členka Umělecké rada Fakulty restaurování Univerzity v Pardubicích (v Litomyšli)

zástupce UNMZ (dříve ČNI) v procesu technické normalizace v oblasti kulturního dědictví v rámci EU (CEN 346)

členka rady WTA
   
Spolupráce na projektech: Historické materiály při opakovaném namáhání *

Speciální maltovinové materiály pro opravy defektů historických omítek, a nástěnných maleb *

Aplikace analytických metod pro studium historických materiálů *

Technologický průzkum středověkých nástěnných maleb v Čechách a na Moravě **

konsultant mezinárodního projektu Teamwork for Preventive Conservation (koordinovaného ICCROM, 1999 – 2000)

REACH ***

Li-Do (Light dosimeters) ***

Saltcontrol ***

Projekty financovány MK ČR*, GAČR** a EU***(4th, 5th and 6th EU framework programme).