Redakční rada

1. PhDr. Jan Králík (předseda)
2. RNDr. Ivana Lorencová (tajemnice), Národní technické muzeum
3. PhDr. Milena Secká, CSc., Národní muzeum
4. PhDr. Marek Ďurčanský, PhD., Archiv UK
5. Mgr. Michal Šimůnek, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV
6. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Správa Pražského hradu
7. Jaroslav Beránek, Vojenský historický ústav
8. PhDr. Dagmar Rýdlová, Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
9. Mgr. Martin Sekera, PhD., Národní muzeum
10. PhDr. Mgr. Martin Reissner, PhD., Moravské zemské muzeum
11. PhDr. Kateřina Bečková, Muzeum hl. města Prahy
12. Mgr. Tomáš Kučera
13. Ing. Jan Palas, Národní technické muzeum
14. Mgr. Jana Čerešňová
15. Michal Plavec, Národní technické muzeum
16. PhDr. Zdeněk Vácha, Národní technické muzeum
17. Bc. Magdalena Buriánková, Národní technické muzeum
18. PhDr. Tomáš W. Pavlíček
19. MgA. Petr Kliment