Ing. Jana Kleinová

Jméno a příjmení: Jana Kleinová

Titul: Ing.

Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Telefon: 220 399 172

E-mail: jana.kleinova@ntm.cz

Pracovní zkušenosti

■         2013 – dosud

Výzkumný a vývojový pracovník

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Oddělení dějin vědy a techniky

Odbor vědeckého tajemníka

■         2010–2011

Výzkumný a vývojový pracovník

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Oddělení dějin vědy a techniky

Odbor vědeckého tajemníka

■         2006‑2010

rodičovská dovolená

■         2001–2006

Samostatný vědecký pracovník

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd

■         1999–2001

produktový manažer – redaktor

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

Vzdělání

■         1993–1999

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,

obor Pozemní stavby a architektura

1999 titul Ing., SZZ (konstrukce pozemních staveb, dějiny architektury)

■         1987–1991

Gymnázium Jana Nerudy

1991 maturita