FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR

Kinematograf bratří Lumièrů, 1898
Kinematograf bratří Lumièrů – může sloužit jako kamera nebo projektor. Jules Carpentier, Lyon, 1898
Přístroj pro daguerrotypii, 1840
Přístroj pro daguerrotypii I. F. Staška z Litomyšle, Michael Eckling, Vídeň, 1840
Daguerrotypie pořízená pomocí mikroskopu, 1840
I. F. Stašek: Daguerrotypie řezu stonkem rostliny pořízená pomocí mikroskopu, Litomyšl, 1840.