RADA PRO SBÍRKOTVORNOU ČINNOST

Interní členové:

Mgr. Václav Rutar             Hlavní kurátor sbírek NTM

Ing. Lukáš Hejný              Kurátor Muzea architektury a stavitelství NTM

Mgr. Michaela Hrubá       Kurátorka Muzea elektrotechniky a médií NTM

Mgr. Petr Kužel                  Železničního muzea NTM

Michal Plavec                    Muzea dopravy NTM

Ing. Antonín Švejda          Kurátor Průmyslového muzea NTM

PhDr. Zdeněk Vácha       Vedoucí Archivu NTM


Externí členové:

PhDr. Pavel Ciprian                               Ředitel Muzea města Brna

PhDr. Daniela Karasová, CSc.            Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Mgr. René Klimeš                                  Ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

PhDr. Věra Přenosilová                        Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i.

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger       ČVUT, fakulta stavební

Mgr. Pavel Scheufler                              Publicista, historik fotografie, fotograf

Ing. Jan Šatava                                       Railway Capital, a. s.

Michael Svoboda                                    Soudní znalec

Prof. Ing. Karel Volka, CSc.                   VŠCHT, Ústav analytické chemie

Prof. Ing. Jan Macek                              ČVUT, fakulta strojní


Tajemnice Rady pro sbírkotvornou činnost:

Eva Remišerová              Referát evidence sbírek NTM