Veřejné zakázky

Odkaz na profil zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. v plném znění:

Profil zadavatele (hostovaný v NEN): https://nen.nipez.cz/profil/NTM1

Archivní profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilntm.cz

Elektronické tržiště: http://www.tendermarket.cz

Zakázky vypsané

Zakázky s ukončeným termínem podání

Zakázky uzavřené (2013)

Zakázky uzavřené (2012)

Zakázky uzavřené (2011)