VIZUALIZACE CES - sbírka 23

  1. záběry do depozitáře, dokumentující způsob uložení "podsbírky" a mnohost (různorodost) sbírkových předmětů
  2. záběry do expozice, pokud jsou sbírkové předměty z dané "podsbírky" vystavované
  3. záběry do preparátorské, konzervátorské či restaurátorské dílny (laboratoře), kde se se sbírkovými předměty dané "podsbírky" pracuje
  4. 5 fotografií významných sbírkových předmětů dané "podsbírky"
  5. "vzorový" evidenční záznam o sbírkovém předmětu, nejlépe toho, který je na fotografii
  6. titulní strana publikace (katalogu) vydaného k "podsbírce", s uvedením, zda je ještě v prodeji
  7. odkaz na www stránku, kde jsou publikovány další informace o "podsbírce", pokud taková existuje: http://www.ntm.cz/
  8. odkaz na video, CD, DVD, pokud je "podsbírka" na některém z těchto nosičů publikována