Projekt Železničního muzea NTM na Masarykově nádraží

projekt

Areál Železničního muzea NTM

Areál bývalé železniční výtopny a dílen Praha – Masarykovo nádraží byl postaven v roce 1845, kdy do Prahy přijel první vlak tažený parní lokomotivou. Hlavní budovy v areálu budoucího Železničního muzea pocházejí přímo z jubilejního roku a více než 155 let sloužily bez větších stavebních úprav železniční dopravě. Budovy nádraží, výtopny i dílen projektoval Ing. Antonín Jüngling, kolejiště Ing. Jan Perner. Ústřední budova Železničního muzea NTM je největší klasicistní průmyslovou stavbou ve střední Evropě. Rovněž lokace takto velké a významné památky technické povahy v centru hlavního města je jedinečná.

Stavebně-historický průzkum budov budoucího muzea přinesl řadu nových poznatků. Na jejich základě je možné přizpůsobit členění expozice historii jednotlivých budov. Funkční parní stroje tak budou instalovány v bývalé hale parního bucharu, dojde k obnově některých původních kolejových vjezdů do hal a dále bude využita řada drobnějších poznatků k vytvoření autentické atmosféry tohoto magického místa.

Umístění Masarykova nádraží předznamenalo jeho sepětí s osudem Prahy a celého našeho státu. Nádraží a jeho zázemí se dotkla revoluce roku 1848, prusko-rakouská válka roku 1866 i Pražské povstání v květnu 1945. Během něho byly o nádraží svedeny kruté boje a u stěny výtopny bylo nacisty zastřeleno více než 40 osob především z řad civilistů a železničářů.

Kde jinde tedy vyprávět příběh železnice, než v prostorách, které jsou samy historickou kronikou. Cílem Železničního muzea je ukázat železnici jako součást celé společnosti, jako fenomén, který již více jak 160 let patří k našemu každodennímu životu.