Aktivity Železničního muzea NTM

Akce pro veřejnost

Chomutov Kromě účasti sbírkových vozidel Národního technického muzea na historických jízdách otevírá Železniční muzeum NTM také železniční depozitář v bývalém lokomotivním depu Chomutov. Při této příležitosti si mohou návštěvníci prohlédnout vozidla, která jsou jejich očím běžně skryta; s řadou z nich se ovšem počítá v budoucí expozici ŽM na Masarykově nádraží.

Aktuální provozní dobu depozitáře naleznete zde.
 

Provozní sbírkové předměty

V současné době je ze sbírky ŽM zapůjčeno celkem 56 kolejových vozidel, z nichž 26 je v provozuschopném stavu – ta jsou pravidelně zařazována do různých historických souprav. Některá vozidla také procházejí celkovou opravou do provozního stavu (411.019 „Conrad Vorlauf“ z roku 1873, průmyslová lokomotiva EP 1000 č. 32 z roku 1956). Kromě toho je zapůjčeno několik desítek drobnějších sbírkových předmětů, které jsou vystaveny např. v expozici Železničního muzea ČD Lužná u Rakovníka, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky TÚDC v Hradci Králové, Železničního muzea ve výtopně Jaroměř a na dalších místech.

Studentská urbanistická a architektonická soutěž – Železniční muzeum

Národní technické muzeum ve spolupráci s Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT vyhlásily studentskou urbanistickou a architektonickou soutěž o návrh obnovy areálu a úprav okolí Železničního muzea Národního technického muzea umístěném v Praze na Masarykově nádraží.
Bližší informace jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na stránce http://soutezmuzeum.blogspot.cz/“