Aktivity Železničního muzea NTM

Akce pro veřejnost

Chomutov Kromě účasti sbírkových vozidel Národního technického muzea na historických jízdách otevírá Železniční muzeum NTM také železniční depozitář v bývalém lokomotivním depu Chomutov. Při této příležitosti si mohou návštěvníci prohlédnout vozidla, která jsou jejich očím běžně skryta; s řadou z nich se ovšem počítá v budoucí expozici ŽM na Masarykově nádraží.

Aktuální provozní dobu depozitáře naleznete zde.
 

Provozní sbírkové předměty

V současné době NTM a smluvní partneři udržují v provozním stavu 9 hnacích vozidel a několik vagonů. Tato vozidla jsou pravidelně zařazována do různých historických souprav. Kromě toho je zapůjčeno několik desítek drobnějších sbírkových předmětů, které jsou vystaveny např. v expozici Muzea ČD Lužná u Rakovníka, Muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky TÚDC v Hradci Králové, v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze-Střešovicích a na dalších místech.