Zdravotnická technika

Oddělení zdravotnické techniky vzniklo na základě rozhodnutí generálního ředitele NTM Karla Ksandra k 1. 3. 2018,  a to v návaznosti na probíhající výstavu Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně. Nově budovaná sbírka se zaměří především na obory, ve kterých se nutně uplatňují lékařské i technické vědy, například protetitku či diagnostiku. Soustředit se tudíž budeme na elektro-mechanické součástky využívané v lidském těle, umělé orgány, kardiostimulátory či naslouchátka, a vybrané diagnostické a terapeutické přístroje Přihlížet budeme především k tuzemské produkci společnosti Chirana a k historickému vybavení ordinací a nemocnic. Sbírat budeme rovněž historické přístroje pro elektroléčbu (d’arsonvalizaci, vf terapeutické přístroje či přístroje pro elektrizaci) a opomíjet nechceme ani obor hygieny.


Mgr. Jan Hosťák

Kurátor sbírek zdravotnické techniky

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

tel.: 220 399 287, jan.hostak@ntm.cz