Časoměrná technika

kapesní chronometr, Urban Jürgensen, 1. čtvrtina 19. století

Přístroje k měření času, které tvoří sbírku, jsou z technického a částěčně i chronologického hlediska členěny na elementární časoměrné přístroje, kolečkové (mechanické) hodiny, hodiny elektromechanické a elektrické. Skupina elementárních časoměrných přístrojů obsahuje sluneční hodiny (jen několik málo exemplářů, ostatní jsou ve sbírce astronomických přístrojů ), vodní, ohňové a pískové (přesýpací) hodiny. Nejrozsáhlejší částí fondu jsou kolečkové hodiny. Součástí sbírky je také poměrně rozsáhlý soubor věžních hodin různé konstrukce, stáří a provenience. Interiérové hodiny stolní, nástěnné a podlahové reprezentují časově období od konce 16. století až do současnosti. Do této skupiny patří i hodiny tzv. mysteriosní, hodiny s hracími strojky a skupina hodin z produkce černoleských (Schwarzwald) vesnických hodinářů. Rozsáhlá je také sbírka kapesních a přívěskových hodinek. Mezi mechanické hodiny patří kolekce různých profesních, kontrolních a speciálních hodin. Vedle vlastních mechanických hodin je zde dále soubor modelů hodinových kroků, vyrobený předním českým mechanikem a vynálezcem 19. století Josefem Božkem. Samostatnou kapitolu tvoří hodiny, při jejichž konstrukci byly užity některé elektrické principy v kombinaci s mechanickým oscilátorem, tak jak byly stavěny od konce minulého století. Poslední skupinu sbírky představují elektronické hodiny, u kterých byl již mechanický prvek zcela nebo téměř zcela vyloučen a které dosahují největší přesnosti.

Zpět na Strojírenství, spotřební průmysl a polygrafie