Strojírenství

vratidlo posuvů frézovacího stroje, model 1:1, sádra, Zdeněk Kovář, 1943

Spolu s podskupinou nářadí a nástrojů je tato více než stokusová kolekce nejvýznamnější částí sbírky průmyslového designu. Zahrnuje práce z doby od počátku 40. let 20. století do současnosti. Z prvního sádrového modelu revolverového soustruhu R 50 v měřítku 1:1, který v roce 1940 vytvořil Vincenc Makovský, jsou ve sbírce uloženy ovládací páky. Pozornost zasluhuje originální sádrový model a laminátová kopie 1:1 horizontální frézy od Zdeňka Kováře z r. 1945 - reprezentativní ukázka jeho dobového názoru v průmyslovém návrhu, ovlivněného organickým tvaroslovím i technologickými možnostmi výroby litinových skříní strojů.
Početnější skupinu představují modely obráběcích, tvářecích a textilních strojů z období od konce 60. do počátku 90. let. 20. století. Prezentují nejen obor, v němž se v dané době designérská práce pro československý průmysl rozvinula nejpatrněji, ale také zásadní změny v tvarovém řešení strojů, ovlivněném použitím rovinných plechů. Kromě prací Kovářových žáků J. Lahody, M. Klímy, V. Autraty, V. Reissnera a dalších autorů (designéra plzeňské Škodovky Jana Němečka) reprezentuje toto období především tvorba Svatopluka Krále, hlavního designéra Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO), působícího od poloviny 70. let společně s dalším absolventem katedry tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně (Gottwaldově) Pavlem Kmochem. Z posledních let pochází několik studií obráběcích strojů z designérských ateliérů vysokých škol.
Velmi důležitou kolekcí jsou návrhy textilních strojů, na nichž od 50. let pracovali specializovaní výtvarníci František Jurásek, Alois Richtr a Miroslav Kouba, později i další. Představují systematicky rozvíjené moderní designérské řešení strojů včetně světově unikátních tryskových stavů.
Strojírenství reprezentují i originální designérské modelové návrhy dalších strojů a zařízení (plovoucí bagr nebo montážní plošina pro vodní nádrže z 80. let Jana Tatouška a Ivana Mouchy, provozní jednotka obilního mlýna od M. Čevely ze 70. let atd), které jsou dokladem designérské práce ve zdánlivě „odtažitých“ oborech. 
 

Zpět na Průmyslový design