Strojírenská metalurgie

tlakový licí stroj CLP 408/2 k tlakovému lití odlitků z barevných kovů, patent světového významu ing. J. Polaka. Po r. 1937

Fond strojírenské metalurgie zahrnuje zpracování železa ve strojírenských závodech odléváním a tvářením. Slévárenská sbírka obsahuje ocelové i litinové odlitky, slévárenské nářadí, modely, formy a jejich součásti, slévárenské pece a zařízení sléváren. Jejich prostřednictvím jsou zachyceny technologie lití do pískových forem, lití na vytavitelný model, do skořepinových forem a další výrobní postupy používané od 18. století do současnosti. Historický slévárenský provoz je dokumentován velkým modelem slévárny získaným do sbírek muzea již v roce 1914. Sbírka oboru tváření obsahuje převážně zápustkové výkovky z 1. a 2. poloviny 20. století. V řadě případů je zachycen celý technologický postup od vstupního polotovaru přes jednotlivé mezistupně až po hotový výrobek. Strojní zařízení je dokumentováno precizními modely kovacích bucharů a lisů, zhotovenými a používanými k výuce na pražské polytechnice v 19. století, i dokonalými modely nejnovějších kovacích strojů firmy Žďárské strojírny ze 70. a 80. let 20. století.

Zpět na Hornictví a hutnictví