Geofyzika

důlní mapa Radvanic, 1855

Geofyzika je ve sbírce hornictví zastoupena převážně dvojrozměrnou dokumentací, vývojovou řadou z vybavení gravimetrické laboratoře podzemí dolů v Příbrami, dvěma karotážními soupravami z Ostravy a přístroji k měření radioaktivity získané z Dolní Rožínky.

 

Zpět na Hornictví a hutnictví