Kinematografické přístroje a příslušenství

profesionální filmová kamera (film 35 mm), Ernemann Kino Model C II, Německo, první čtvrtina 20. století

Sbírka dokládá vývoj filmové techniky po r. 1895. Nejstarší období představují dřevěné kamery prvních výrobců (Messter, Ernemann, Pathe, Ertel, Debrie).  Mezi prvními celokovovými kamerami z počátku dvacátých let zaujímají čestné místo kvalitní výrobky českého konstruktéra Josefa Šlechty. Nástup zvukového filmu v 30. letech dokládají ateliérové kamery uzavřené do zvukotěsných boxů. Pozdější období je zastoupeno řadou profesionálních kamer české i zahraniční výroby. Sbírka obsahuje amatérské kamery všech užívaných filmových formátů a jejich příslušenství.
Řada předmětů dokumentuje zpracování filmu v laboratoři a dokončovací práce. Pozoruhodný je soubor čítající přes sto profesionálních kinoprojektorů od všech předních světových výrobců. Rovněž bohatá je sbírka samotných projekčních hlav, lampových skříní a hořáků. Ateliérová technika je zastoupena nejrůznějšími světelnými zdroji a dvěma modely filmového atelieru.

Zpět na Fotografická a filmová technika