Historické fotografické postupy

Královský palác v Paříži J. L. M. Daguerre, Paříž, 1840

Mimořádně cennou skupinu tvoří daguerrotypie, nejstarší v praxi používaná fotografická technika. Ve sbírce je daguerrotypie od samotného vynálezce J. L. M. Daguerra z roku 1840, zvláště cenná je také mikrodaguerro­typie od F. I. Staška z roku 1840 (nejstarší dochovaná fotografie domácího původu) a daguerrotypie slunečního spektra. Počátky barevné fotografie dokládají Lippmannovy fotografie a kolekce autochromů nejpočetnější v České republice, převážně od Karla Šmirouse. Zajímavou a málo známou kapitolu tvoří tříbarevná fotografie. Ve sbírce jsou ukázky všech používaných technik prostorové fotografie, rozsáhlé jsou kolekce stereoskopických dvojic z 19. stoleti.

I když sbírka fotografií obsahuje některá významná autorská díla, není primárně zaměřena na díla tvůrčich fotografů - je dokladem vývoje fotografické techniky jako takové. Ve sbírce jsou proto reprezentativní ukázky prakticky všech v praxi používaných fotografických technik, včetně řady kuriozit.

Seznamte se s programem Rekonstrukce historických fotografických technik.

Zpět na Fotografická a filmová technika