Telekomunikace

telefonní přístroj systému Ericson, 1895-1905

Telegrafní fond obsahuje nejvýznačnější telegrafní prostředky užívané na našem území, dále dálnopisy, jakož i další telegrafní příslušenství.

Fond telefonie obsahuje telefonní přístroje všech systémů na našem území užívané od svého zavedení až do dnešní doby, dále spojovací prostředky manuální i části resp. součástky ústředen automatických. Z přenosové techniky jsou to zesilovače a součásti i vzorky telefonních vedení venkovních i kabelových.

Fond radiotechniky obsahuje několik raných zařízení pro telegrafii tlumenými vlnami; z domácí produkce jiskrový vysílač vyrobený prof. Šimkem pro spojení s Paříží v roce 1918. Rozsáhlejší sbírka raných radiotelegrafních i radiotelefonních elektronkových zařízení převážně zahraniční provenience. Rané rozhlasové přijímače cizí (francouzské, anglické a německé) i domácí provenience. Rozsáhlá sbírka rozhlasových a telekomunikačních přijímačů od 30. let téměř do současnosti cizí i domácí výroby (zejména poválečná produkce fy Tesla). Rozhlasové vysílače používané na našem území zahraniční, ale i domácí produkce a jejich příslušenství.

Ve fondu televizní techniky jsou modely i originály mechanicko-optických systémů rozkladu obrazu (např. původní Okolicsanyiho zrcadlový šroub), dále pokusný televizní přijímač s Nipkowovým kotoučem a experimentální televizní vysílací a přijímací aparatura prof. Šafránka. Ze zahraničních výrobků rané éry je ve sbírce německý televizní přijímač Fernseh z roku 1938. Z poválečné doby jsou zastoupeny zejména televizní přijímače domácí provenience (Tesla), jakož i tuzemská snímací a přenosová technika. Do tohoto fondu patří i několik aparatur pro přenos obrázků.

Zpět na Elektrotechnika, informatika a akustika