Stroje na zpracování informací

stolní počítač HP 9835A, Helwett-Packard, konec 70. let 20. století

Sbírka obsahuje několik desítek číslicových a analogových strojů, jejich periferních zařízení, event. i jejich částí, které převádějí a zpracovávají signály na bázi elektrických či elektronických principů. Z domácích výrobků se jedná zejména o řadu diferenciálních analyzátorů MEDA, diferenciální analyzátor ADAPP a části elektromechanického analyzátoru DIANA. Z domácích číslicových zařízení je ve sbírce reléový kalkulační děrovač prof. Antonína Svobody a komponenty jím navržených samočinných počítačů SAPO a EPOS.

Zpět na Elektrotechnika, informatika a akustika