Měřicí technika

ampérmetr pro měření proudu obloukových lamp, Fr. Křižík, 1880-1883

Sbírka obsahuje velmi početný fond elektrických měřicích přístrojů všeho druhu a provedení domácí (Roučka, Sochor, Metra, Křižík), ale i cizí provenience, prakticky z celého světa, od nejstarších systémů až po moderní výrobky. Samostatný soubor elektroměrů všeho druhu, domácí, rakouské i německé výroby. Soubor elektronických měřicích přístrojů obsahuje převážně výrobky tuzemské (Tesla, Metra, Křižík) z doby po druhé světové válce.

Soubor elektronických měřicích přístrojů zahrnuje převážně výrobky tuzemské (Tesla, Metra, Křižík) z doby po druhé světové válce.

Zpět na Elektrotechnika, informatika a akustika