Měření hluku a vibrací

diferenciální měřicí můstek, Brüel & Kjaer, 60. léta 20. století

Měřicí technika je reprezentována ucelenou řadou přístrojů pro měření hluku a vibrací od fy Brüel & Kjaer a od německé firmy RFT. (Zvukoměry, analyzátory, zapisovače atd.) Raritou je syntezátor zvuku s vizuálním znázorněním jednotlivých spektrálních složek.

Zpět na Elektrotechnika, informatika a akustika