Kontakty

Muzeum elektrotechniky a médií:

 • Mgr. Hynek Stříteský

  ředitel Muzea elektrotechniky a médií
  tel.: 220 399 195
  e-mail: hynek.stritesky@ntm.cz

Elektrotechnika, informatika a akustika:

 • Ing. Jan Mikeš, PhD.

  vedoucí oddělení
  tel.: 220 399 263
  e-mail: jan.mikes@ntm.cz

 • Ing. Jaromír Bílek

  kurátor sbírek - energetika, elektrické stroje a přístroje, elektrické měřicí přístroje, světelná technika
  tel.: 220 399 244
  e-mail: jaromir.bilek@ntm.cz

 • Bc. René Melkus

  kurátor sbírek - radiotechnika, televizní technika, telefonie a telegrafie, vakuová technika
  tel.: 220 399 224
  e-mail: rene.melkus@ntm.cz

 • Mgr. Jan Hosťák

  kurátor sbírek zdravotnické techniky
  tel.: 220 399 287
  e-mail: jan.hostak@ntm.cz

 • prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

  vědecká a výzkumná pracovnice, kurátorka sbírek informatiky
  tel.: 220 399 192
  e-mail: marcela.efmertová@ntm.cz

Fotografická a filmová technika:

 • Mgr. Michaela Hrubá

  vedoucí oddělení, kurátor sbírek  foto-kino
  tel.: 220 399 264
  e-mail: michaela.hruba@ntm.cz 

 • Ing. MgA. Tomáš Štanzel

  kurátor sbírek foto-kino
  tel.: 220 399 179
  e-mail: tomas.stanzel@ntm.cz

Polygrafie:

 • Ing. Pavel Pohlreich

  kurátor sbírek polygrafie a psací technika
  tel. 220 399 278
  e-mail: pavel.pohlreich@ntm.cz