Energetika

stejnosměrný motor s prstencovou kotvou WAARE, 1880-1890

Převážnou část sbírky tvoří soubor točivých elektrických strojů stejnosměrných i střídavých. Obsahuje experimentální modely raných strojů sloužících k přeměně mechanické energie v elektrickou a naopak. Ze strojů domácí provenience jsou to zejména konstrukce Františka Křižíka a Emila Kolbena (EAS, později ČKD), ve fondu jsou však zastoupeni i další tuzemští výrobci (Bartelmus – Donát, Sousedík, Škoda a další). Ve sbírce se nacházejí též trakční motory pro elektrické dráhy (Křižík) a elektromobily (Kolben, Sousedík). Ze zahraničních výrobků jsou ve fondu četněji zastoupeny stroje německé a rakouské. Sbírka obsahuje též dva vysokofrekvenční alternátory francouzské provenience, které byly používány k vysílání. K tomuto fondu patří též kontroléry a motorové spouštěče.

Dále sbírka obsahuje zařízení sloužící rozvodu elektrické energie (odpojovače, vypínače, jističe, isolátory, kompletní rozvodné desky, stykače, pojistky, drobný instalační materiál apod.) V souboru chemických a termoelektrických zdrojů proudu je zastoupena většina typů galvanických článků v tuzemsku používaných a několik baterií termočlánků vyhřívaných plynem nebo kahany na kapalná paliva.

Kolekce elektrostatických přístrojů sestává většinou z elektrostatických zdrojů – elektrik, dále demonstračních pomůcek k nim a v neposlední řadě ze sbírky hromosvodů.

Zpět na Elektrotechnika, informatika a akustika