Elektronika

usměrňovací elektronka 1876 s lamelovou paticí, Philips, 30. léta 20. století

Velmi početná sbírka elektronek přijímacích, zesilovacích, vysílacích i speciálních od prvních typů (trioda Roberta von Liebena) až po typy nejnovější. Z domácích výrobků je to významná kolekce několika desítek kusů elektronek značky „Mars“, vyráběných v Praze v letech 1923–32. V této kolekci se nacházejí rovněž 3 speciální diody vyrobené pro prof. Augusta Žáčka, který na nich roku 1924 objevil tzv. elektronické kmity magnetronu.

Zpět na Elektrotechnika, informatika a akustika