Elektrotechnika, informatika a akustika

Elektrotechnika jako obor byla v muzeu zastoupena od jeho počátků. Záhy se podařilo získat první významné dárce, např. Elektrotechnickou a.s., dříve Kolben a spol., Elektrické podniky kr. hl. města Prahy, Elektrotechnickou továrnu Fr. Křižíka v Karlíně a další.

Vzhledem k narůstající šíři elektrotechniky bylo už tehdy nemožné získat ucelené vývojové řady výrobků všech oborů. Z tohoto důvodu bylo v roce 1915 elektrotechnické oddělení rozděleno na jednotlivé sekce: nízké napětí, vysoké napětí, telegrafie a telefonie.
V roce 1917 vzniklo samostatné oddělení „Vývoj elektrického osvětlování“,ve kterém velice aktivně působil Ing. Miloslav Prokop. Pod jeho vedením se oddělení soustředilo na rozšiřování sbírky a budování expozice světelných zdrojů a osvětlení. Po otevření 1928 byla tato expozice vysoce hodnocena tehdejšími odbornými kruhy a vyhledávána návštěvníky. Sbírka světelných zdrojů byla první soustavně zpracovaná sbírka elektrotechnického oboru v muzeu a dodnes tvoří jako tzv. „Prokopova sbírka“ její významnou část.
Ve druhé polovině dvacátých let a v třicátých letech pokračovalo oddělení rozšiřováním sbírek měřicí a komunikační techniky, významná byla akvizice sbírky elektroměrů od Elektrických podniků hl. m. Prahy. Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech bylo otevřeno samostatné rozhlasové oddělení.

V roce 1951 bylo muzeum zestátněno. V budově na Letné v 1. patře byla na jaře 1955 vznikla ezpozice rozhlasu a televize. Po následující desetiletí uskutečnilo oddělení řadu výstav doma i v zahraničí. Koncem osmdesátých let byla vybudována expozice hlukové ekologie a vytvořeno samostatné oddělení akustiky. V roce 1999 byla otevřena expozice Vývoj telekomunikační techniky, která zanikla v průběhu stavební rekontrukce 2004. Dnes jsou obě oddělení opět sloučena do Oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky. 

Národní technické muzeum je členem Českomoravské elektrotechnické asociace.

Elektrotechnika

Energetika

Měřící technika Elektrické světlo
Křižíkův elektromagnetický ampérmetr, 1882-1883

 

Telekomunikace

Elektronika Stroje na zpracování
informací
Luxusní stolní telefonní přístroj MB, kolem r. 1900

Akustika

Elektroakustické
měniče

Zařízení pro záznam
zvuku
Nosná média
zvuku
Měření hluku
a vibrací
Edisonův fonograf RED GEM, model D, 1910