Archiv aktualit

Národní technické muzeum vás zve na výstavu historické i současné hasičské techniky společně s ukázkami jejího fungování. Akce se koná v areálu Železničního depozitáře v Chomutově ve dnech 29.9., 30.9. a 1.10. 2017.

V rámci výstavy „Mezi uměním a řemeslem“ jsme pro Vás připravili první z cyklu ukázek grafických technik, která se bude konat v expozici Tiskařství (od 10:00 do 13:00). Přístupná bude všem návštěvníkům muzea v rámci vstupného. Workshop povede Lenka Vilhelmová, členka SČUG Hollar.

Zajímavé přírůstky do sbírky domácích spotřebičů a elektrotechniky získalo v uplynulých letech Národní technické muzeum v Praze během Recyklačních víkendů, které už tradičně pořádá ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN. Ten letošní se uskuteční 22. – 24. září.

Národní technické muzeum ve  spolupráci s Nadačním fondem  KAPLICKY CENTRE otevírá v Centru stavitelského dědictví Plasy NTM obnovenou stálou expozici „Příběh vizionáře: Jan Kaplický“. Aktualizovaná a doplněná výstava je veřejnosti přístupná od 13. září 2017 v Galerii Valečka v nejvyšším patře expozice stavitelství.

Vážení návštěvníci, vzhledem k technickým problémům nelze dne 2. 9. 2017 od 10.00 do 14.00 v Národním technickém muzeu provádět platby pomocí platebních karet. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Pro zájemce o klasické fotografické techniky budou v NTM do prosince 2017 probíhat sobotní tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
9. 12. - Bromolejotisk - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Oblíbený výletnický pořad České televize tentokrát zve za naší ojedinělou sbírkou železničních vozidel. Podívejte se na reportáž zde.

NTM v Praze umístilo do svých prostor sbírkovou pokladničku na Svatovítské varhany a zapojí se do projektu dvěma tematickými výstavami. První z nich bude představena na podzim tohoto roku a bude se věnovat historii varhan v katedrále a novému návrhu z dílny varhanářské firmy Gerharda Grenzinga. Druhá výstava proběhne v roce 2018 a bude založena na interaktivních prvcích. Umožní návštěvníkům například vyzkoušet, jak se správně varhany ovládají a jak se na ně hraje. Projekt lze nově podpořit i prostřednictvím DMS.

Během návštěvy Severočeského kraje navštívila 28.7. Železniční depozitář NTM v Chomutově velvyslankyně Velké Británie paní Jan Thompson. Paní velvyslankyně se zde seznámila s vývojem provozu kolejových vozidel na území ČR, s historií železniční sbírky NTM, jednotlivými vzácnými exponáty i plánem NTM na vybudování Muzea železnice a elektrotechniky NTM v Praze.

NTM získalo ojedinělou vedutu plaského kláštera, která se od všech dochovaných a známých vedut odlišuje. Část objektů je zachycena ve skutečné podobě, u několika budov je však zakreslen stav, který nikdy nebyl realizován. Zobrazení vzniklo před zrušením kláštera, k němuž došlo na podzim 1785. Veduta povádá cenné svědectví nejen o podobě konventu, ale i budov hospodářského dvora, které jsou dnes součástí Centra stavitelského dědíctví Národního technického muzea v Plasích.