Archiv aktualit

Přednáška předního českého restaurátora Andreje Šumbery Vás seznámí s významnými zlatnickými památkami vzniklými za doby Karla IV. Římský císař a český král nejenom inicioval vznik špičkových zlatnických děl, ale často do nich vkládal symbolický význam. V početné fotodokumentaci, pořízené při průzkumu a restaurování  korunovačních klenotů, sbírek klenotnice Pražského hradu a dalších památek, budou detailně představeny historické zlatnické technologie a fungování dobových zlatnických a brusičských dílen.

Upozorňujeme na změny v návštěvních hodinách během vánočních svátků. Ostatní dny je muzeum přístupné podle běžné otevírací doby.

24.12. sobota – Štědrý den:   zavřeno
25.12. neděle – Boží hod:  13.00–18.00 h.
26.12. pondělí:  10.00–18.00 h.
31.12. sobota – Silvestr:  10.00–14.00 h.
1.1. neděle – Nový rok:  13.00–18.00 h.  

Národní technické muzeum, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. zvou na tři přednášky zastůpců Israel Antiquities Authority (IAA), která je nejvýznamnější institucí v Izraeli zajišťující nejen výzkum, ale také správu a konzervaci izraelského kulturního dědictví.

Při příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. (18. srpna 1830 – 21. listopadu 1916) proběhne v Dopravní hale NTM zpřístupnění jídelního vozu císařského vlaku Františka Josefa I., vyrobeného v roce 1891 v továrně Františka Ringhoffera na Smíchově.

Divadelní soubor Ty-já-tr v létě po vzoru starých komediantů putoval po Kokořínsku a hrál. Výtěžek z dobrovolného vstupného se rozhodl věnovat na opravu Letenského kolotoče. Slavnostní předání výtěžku sbírky spolu s divadelním představením pro návštěvníky muzea, židovskou pohádkou Blázen Jankl, se odehraje v neděli 20. listopadu od 15:00.   

Návštěvníci muzea se mohou těšit ve čtvrtek 17. listopadu na přednášky o hradech Karla IV., komentované prohlídky výstavy Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. a výstavy Český kinematograf. Malí návštěvníci si mohou postavit hrad z malých i velkých kostek a pohrát v edukačním koutku výstavy Civitas Carolina, ale spoustu interaktivit naleznou nejen oni také v nové výstavě člověk a telefon.
Program je zdarma v rámci vstupného do muzea, které má otevřeno od 10 do 18 hodin.

Na státní svátek 17. listopadu jsme pro návštěvníky muzea jako doprovodný program k výstavě Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. připravili přednášku historika Mgr. Tomáše Veličky, Ph.D. o hradech Karla IV. Přednáška proběhne v Přednáškovém sále muzea od 12.00, 14.00, 16.00 a je zdarma v rámci vstupného do muzea.

V úterý 15. 11. bude muzeum z provozních důvodů výjimečně uzavřeno již v 16.30. Děkujeme za pochopení.

Pro zájemce o tradiční tiskařské techniky jsme připravili celodenní sobotní tvůrčí dílny. Věnovat se budeme převážně práci s dřevěným a kovovým písmem a následnému tisku vytvořeného designu na obtahovacím nebo pákovém lisu. Výsledkem bude autentický typografický leták, plakát, PF, ex-libris, třeba i potisk vašeho trička.
Termíny kurzu:
sobota 26. 11. 2016

V pátek a v sobotu 4. – 5. listopadu se na pražském Výstavišti v Holešovicích, v Průmyslovém paláci uskuteční veletrh, který zasahuje jak do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví a do sféry projektování a stavitelství, tak do restaurátorství a uměleckého řemesla, muzejnictví.