Prototyp motocyklu Jawa 500 typ 824

Motocykl z roku 1984, prototyp, jehož bylo vyrobeno deset kusů. Nová koncepce motoru Jawa byla chráněná čs. autorským osvědčením č. 184898 našich autorů ing. V. Šantory, V. Bezoušky a ing. J. Kubínka i analogickými patenty v zahraničí.

Převodné ústrojí je rozděleno na tři hlavní části:

1. primární převod ozubenými koly, se spojkou uložený v přední části motoru; 2. převodovka umístěná pod motorem – přesněji pod vodorovnou rovinou procházející osou klikového hřídele; 3. sekundární převod kloubovým hřídelem, doplněný navíc vyměnitelným párem ozubených kol.

Taková koncepce umožila krátkou stavbu kompaktního ústrojí pohonu s nízko umístěným těžištěm při výhodné vyšší poloze válců. Základním přínosem tohoto řešení bylo vyrovnávání vlivu rotujícího klikového hřídele momentem setrvačnosti spojky otáčející se v opačném smyslu. Další předností byla snadná změna celkového převodu výměnou posledního páru čelních ozubených kol uložených mezi převodovkou a kloubovým hřídelem. Tento problém tehdy často komplikoval připojení sajdkáru k motocyklům s kloubovým hřídelem.

Vzduchem chlazený motor má rozvod OHC vačkovými hřídeli poháněnými řetězem, spojku v olejové lázni, pětistupňovou převodovku a elektrický i nožní spouštěč. Celá konstrukce stroje byla dílem Výzkumně vývojového závodu n. p. Jawa a kromě výše uvedeného autorského osvědčení ji chránila ještě další autorská osvědčení č. 212952, 201233, 198716, 192893 a 192167.

Podvozek motocyklu byl řešen s výrobní návazností na podobné typy dvoudobých motocyklů Jawa.

Sbírka: