Mgr. Tomáš Konečný

Tomáš Konečný – životopis

publikační činnost

Vzdělání


2002–2011:                 Masarykovo gymnázium, Plzeň

2011–2014:                 Fakulta filosofická Západočeské univerzity v Plzni bakalářský obor obecné dějiny, specializace „historická antropologie“

2014–2017:                 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy    

navazující magisterský studijní obor historie – obecné dějiny, specializace „dějiny novověku a dějiny mezinárodních vztahů“

2014–2018:                 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy navazující magisterský studijní obor dějiny evropské kultury, specializace „uměnovědná a muzejní studia“

2017-                          Filozofická fakulta Univerzity Karlovy doktorský studijní program moderní hospodářské a sociální dějiny, specializace „dějiny vědy a techniky“

Další osvědčení

2012: Mezinárodní letní škola Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics (Ohio University)

2018: Letní škola památkové edukace 2018 (Národní památkový ústav)
 

Stáže a pracovní zkušenosti

2015-2016:                 dokumentátor, Národní památkový ústav oddělení ústředního seznamu nemovitých památek, odbor evidence a dokumentace, generální ředitelství

2017:                           knihovník, Centrální katolická knihovna, Katolická teologická fakulta UK

2017-2019:                 vědecký asistent, Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra ekonomiky, managementu a humanitních věd (13116)

2019-                          lektor, Národní památkový ústav

Zahraniční výměnné pobyty

2016:                           National University of Ireland, Maynooth (Irsko)

2020:                           Uppsala Universitet (Švédsko)