Made in Czechoslovakia - aneb průmysl, který dobyl svět

Made in Czechoslovakia - aneb průmysl, který dobyl svět

Připravovaná výstava Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět představí návštěvníkům technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992. V rámci výstavy budou prostřednictvím vybraných sbírkových předmětů živou formou vyprávěny příběhy významných československých firem i předních osobností československé techniky a průmyslu. Přehled o dalších projektech v rámci oslav vzniku Československa najdete na www.spolecnestoleti.cz.

...aneb průmysl, který dobyl svět

Výstava bude založena na prezentaci vybraných témat – firem, výrobků, osobností a dalších fenoménů československého průmyslového a technického vývoje v letech 1918 až 1992. Záměrem není ukazovat souvislý chronologický vývoj, nýbrž bodově nastiňovat jednotlivá témata a jejich prostřednictvím charakterizovat podobu československého průmyslu v celé jeho historii.

Prezentovány budou nejen úspěchy československého průmyslu, ale také jeho neúspěchy. Vystavovat nechceme pouze špičkové výrobky, které byly exportovány do zahraničí, ale také produkty, které technicky zaostávaly, ale přesto byly vyráběny a mnohdy se staly každodenní součástí života. Naprostá většina exponátů budou originální sbírkové předměty ze sbírek NTM.

Nezbytnou součástí výstavy budou také audiovizuální prezentace.

Srdečně vás, také zveme na mezinárodní vědeckou konferenci pořádanou u příležitosti 100. výročí založení Československa.

Výstavu pro vás plánujeme otevřít na podzim roku 2018

 

Made in Czechoslovakia - aneb průmysl, který dobyl svět