Vojta Fingerhut - Náprstek

Vojta Fingerhut – Náprstek, významný český vlastenec (1826 – 1894) se jako student účastnil revolučních událostí v roce 1848. Po porážce revoluce musel emigrovat do USA. Měl zde možnost seznámit se s technickým pokrokem v různých oborech techniky. Nejvíce ho zaujalo řemeslnické nářadí a pomůcky pro domácí a kuchyňské práce. Do Prahy se vrátil po deseti letech. Po návštěvě světové výstavy v Londýně v roce 1862 a prohlídce muzea v Kensingtonu začal usilovat o vytvoření průmyslového muzea. Již v letech 1862 a 1863 seznámil veřejnost prostřednictvím výstav s novinkami americké, anglické, německé a domácí výroby řemeslnických pomůcek, nářadí a vybavení domácnosti. Otázku trvalého uložení sbírek vyřešil tak, že nechal postavit muzejní budovu, otevřenou roku 1886. Tato budova slouží dodnes jako „Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur“. K proměně původně technického muzea na na etnografické docházelo již za života Náprstkova, neboť jako mecenáš českých cestovatelů obdržel a zakoupil řadu předmětů z jejich výprav. Sbírky technické povahy byly správou muzea v roce 1944 převedeny do Národního technického muzea v Praze, kde se staly základem sbírky „Technika v domácnosti“.