Karel Václav Klíč

Rodák z Hostinného v Čechách ((30. 4. 1841 – 16. 11. 1926), vynálezce v oboru tiskových technik, věnoval se především technice tisku z hloubky. Vzdělání nabyté v mládí, které zahrnovalo studia malířství na Akademii, práci v litografické dílně a ve fotografickém ateliéru a zkušenosti z mnoha pokusů využil Klíč nejprve při vynálezu heliogravury (tisk z hloubky leptané měděné desky ozrněné asfaltem). Roku 1890 dokončil vynález hlubotisku (obrázek na tiskové desce je členěn pomocí pravidelné mřížky, což je cizí objev staršího data, Klíčovým přínosem je snadný a přesný přenos kresby pigmentovým papírem). Klíč je znám i svými karikaturami, vydavatelskou činností a rozsáhlou malířskou tvorbou. Většinu života prožil v cizině. Pracoval v Uhrách, největší slávy dosáhl za pobytu v Anglii, kde se stal ředitelem významného grafického závodu a nakonec zakotvil ve Vídni.