František Hůlka

Fr. Hůlka (1857 – 1909) byl svou původní profesí obchodník; díky tomuto svému zaměstnání nabyl značného jmění. Zanechal posléze obchodní činnosti a věnoval se pouze vzduchoplavbě, která byla již od mládí jeho koníčkem. Patřil mezi zakládající členy České aeronautické společnosti, která měla povzbudit rozvoj vzduchoplavby u nás.

Hůlka inicioval i koupi prvního plynového balónu s názvem „Ressel“. Pod vedením francouzského vzduchoplavce Eduarda Surcoufa společně s Ferdinandem Wandasem složili i mistrovskou zkoušku – 8. října 1893 před policejní komisí oba vzlétli v plynovém balónu získali první tituly „kapitánů vzduchoplavby“, což jsou u nás první pilotní půkazy v oboru balónového létání.

První samostatný let Hůlky a Wandase se ukutečnil v neděli dne 8. října 1893. Balón byl opatřen nápisem „Na zdar!“ v národních barvách. Po naplnění balonového tělesa se kolem koše shromáždili členové České aeronautické společnosti a její předseda prof. Zenger „za hlubokého ticha odevzdal případnými slovy balon větroplavcům“ a poděkoval Surcoufovi za vše, co udělal pro české vzduchoplavce. Krátce nato se balón vznesl „za nadšeného, neutuchajícího jásotu shromážděných. Zvolna nesl se kolos do výše a jakmile obecenstvo spatřilo obrovský na něm nápis, národní náš pozdrav "Na zdar“, opakoval se jásot znova a znova, v nějž mísilo se volání slávy nepřehledných zástupů… Vše mávalo šátky a klobouky a bylo viděti, jakým sympatiím těší se nedávno v život vzešlá společnost českých aeronautů." (Hlas národa, 10. října 1893).

Společně s Wandasem a dalšími vzduchoplaveckými adepty podnikl více jak 100 vzletů. Nejvyšší dosažená výška byla při letu Praha – Velké Popovice 3600m, bylo to 18. 8. 1895, kdy byl Hůlka v koši sám. Tento rekord byl překonán až motorovým letadlem. Roku 1905 si Hůlka pořídil vlastní balón „Praha“ a uskutečnil čtyři lety.

Poslední let Františka Hůlky se uskutečnil v doprovodu novináře a redaktora Heinze 18. října 1908. Oba vzduchoplavci šťastně přistáli u Berouna.

Síť, koš a kruh balónu „Praha“, se kterým Hůlka létal, jsou vystaveny v dopravní hale muzea.