Daguerrotypie

Daguerrotypie je první v praxi používaná fotografická technika s obrazem vytvořeným amalgamem stříbra. Byla nazvána na počest svého tvůrce Louise Jacquese Mandé Daguerra roku 1839. Fotografická sbírka muzea uchovává původní vynálezcovu daguerrotypii – snímek Královského paláce v Paříži z roku 1840. Druhou daguerrotypií, vystavenou ve stálé expozici, je zátiší z roku 1839. Tento snímek autor datoval rakouskému kancléři Metternichovi a Národnímu technickému muzeu ji dlouhodobě zapůjčil Národní památkový ústav, uzemní pracoviště Plzeň.