Výstavy ve spolupráci s NTM

ETA – Umění (a) spotřebiče

Vernisáž výstavy: 19. března 2019, v 17. hodin
Trvání výstavy: 20. 3. - 19. 5. 2019
1. podlaží budovy 14

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích a Národním technickým muzeem v Praze. Věnuje se historii podniku ETA (Elektro-Praga Hlinsko), který byl monopolním výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost. Podnik se od 50. let rozrůstal a svou produkci úspěšně vyvážel nejen do zemí RVHP, ale i na západ. Díky tomu byl nucen své výrobky neustále zdokonalovat a obměňovat, což jinak u nás vůbec nebylo běžné. Od poloviny padesátých let také měli velký podíl na návrzích průmysloví výtvarníci. Klíčovou osobností byl Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů 20. století, který je podepsán pod většinou zdejších výrobků do roku 1989.

kurátor výstavy: Vít Jakubíček
autor a kurátor výstavy: Jiří Hulák (Národní technické muzeum)

navštivte také stránky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

 

CZECH INNOVATION EXPO - výstava, kde zdánlivě nic není

 

Ve spolupráci s NTM

Česká centra připomínají významná výročí. Od začátku roku probíhají ve spolupráci českých center v zahraničí se zastupitelskými úřady výstavy, přednášky, besedy, kulaté stoly s jasným cílem: připomenout významné milníky spojené s historií naší země. V rámci oslav stého výročí Česká centra připravila mimo jiné pozoruhodnou interaktivní výstavu CZECH INNOVATION EXPO. Unikátní projekt využívá špičkové technologie a přináší ohlédnutí za stoletou historií naší země, a to v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Díky partnerské spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. se výstava vůbec poprvé představí v České republice, a to na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v říjnu letošního roku. Odsud putuje do Prahy, Ostravy, Madridu a Tokia.

 

Galerii Českých center můžete sledovat také na facebooku

 

Karel Čapek fotograf
Muzeum Karlovy Vary  21. 3. 2018 - 10. 6. 2018

Vstupné: 40 -, Kč

Výstava představuje spisovatele, novináře a intelektuála Karla Čapka také jako autora, který vytvořil na svou dobu unikátní fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky, fotografování pro něho bylo jen jednou z mnoha aktivit, kterou chtěl poznat a popsat. Snímky třídil do tematických celků s názvy Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny.


Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka čili Život štěněte, s nímž se seznámili čtenáři na sklonku roku 1932. Za jeho fotografický nejpozoruhodnější odkaz se považují portréty osobností, v nichž specifickou roli mají portréty prvního československého prezidenta. Největší emotivní náboj mají Čapkovy snímky zátiší a motivy z přírody, které nejvěrohodněji odrážejí jeho osobnost. Silným dokumentaristickým talentem a nadčasovostí zaujmou snímky z cest.

Výstava je pořádaná ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze.

Karel Čapek fotograf

ETA - Umění (a) spotřebiče
Východočeská galerie v Pardubicích     1. 11. - 18. 2. 2018 

Výstava prezentuje v časovém záběru více než šedesáti let od založení první továrny na elektrospotřebiče v Hlinsku nejen samotné výrobky, ale i proces jejich vzniku, a konečně nezaměnitelný vizuální styl, který provázel jejich propagaci. Propojuje se zde nové dílčí zaměření VČG na design a dlouhodobé sledování historie designu československých elektrospotřebičů v Národním technickém muzeu s akvizicí unikátních fondů z bývalého podnikového muzea a archivu ETA a.s. do obou institucí.
http://pater.cz/vcg/category/vystavy/vystavy-aktualni/

 

Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury
Infopoint baťovského bydlení, Nad Ovčírnou 1295, Zlín      od 28. 6. 2017

Zveme Vás na výstavu Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury, která bude otevřena od středy 28. 6. ve zlínském infopointu baťovského bydlení. Výstava představuje význam bydlení v době vrcholného rozvoje podniku, je zaměřená na výstavbu rezidenčních čtvrtí a  drobné architektonické detaily, které mizí pod nánosy soudobých úpravám domů.  

O výstavě a projektu se můžete dočíst více na webu projektu - http://ideal-zlin.cz/

Na výstavě se Národní technické muzeum podílí  v rámci projektu NAKI Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína