Přístroj pro daguerrotypii, 1840

Přístroj pro daguerrotypii, 1840
Přístroj pro daguerrotypii I. F. Staška z Litomyšle, Michael Eckling, Vídeň, 1840