Zlín Z-XIII Sport plane

Ve výrobním programu Zlínské letecké továrny (předchůdce dnešního závodu Moravan, a.s.) v Otrokovicích byla jednoduchá sportovní letadla. Nejúspěšnějším typem firmy v meziválečném období se stal sériově vyráběný letoun Z-XII, po něm (v r. 1937) následoval prototyp rychlostního letounu Z-XIII – celodřevěný jednomístný dolnoplošník, který zkonstruoval ing. Jaroslav Lonek. Prototyp byl konstruována jako jednosedadlový, později však byla provedena úprava, kterou se dal letoun jednoduchou výměnou krytů předělat na dvousedadlový a naopak.

 

 

The manufacturing program of the Zlín aircraft factory (forerunner of today's Moravan association) in Otrokovice included simple sport airplanes. The most successful of the factory's production during the period between WWI and WWII was the Z-XII model, after that (in 1937) came the prototype of the high-speed Z-XIII – an all-wooden single-seat, low-wing monoplane, constructed by engineer Jaroslav Lonek. The prototype was built as a single-seater, but was later modified so that a simple canopy swap allowed conversion between one and two seats.

 

The Zlín Z-XIII was test-flown during the summer of 1937. Unfortunately, the airplane never left the test circuit. In August of 1937, it was entered into the Circuit de l'Est race in France, to be piloted by Major Ambruš, but he arrived late and was not allowed to compete.

The airplane is of all-wood construction, including the rudder. The entire wing is built as a single unit, equipped with landing flaps. The landing gear is fixed, shrouded with fairings. The motor turns a two-blade Ratier propeller.

Shortly after WWII, the incomplete aircraft was transferred to the National Technical Museum's collections. It was restored in 1989-1990 and subsequently place on permanent exhibit in the transportation hall.

Technical parameters:
Motor: Walter Major 4, 88 kW (118 horsepower)
Wingspan: 7 meters
Length: 6.8 meters
Weight: 460 kg
Maximum speed: 300 km/hour
Climb to 1000 meters: 3 minutes, 15 seconds
Range: 700 km