Architecture, Construction and Design

Školní výukový model Prašné brány

A labyrinth of architectural styles

The Museum of Architecture and Civil Engineering presents the major architectural feats in the Czech lands from the second half of the 19th century to present. Visitors can acquaint themselves here with engineering elements in construction, with the technology for building chain bridges, with the iron construction of roofs and truss bridges. In short, one is provided insight into the most important buildings and the characteristic features of the various orders and styles – Historicist architecture, Art Nouveau, Modernism, Cubism, Constructivism, Functionalism to Socialist Realism and the mass prefab housing projects of the 1960s. Both original as well as completely new architecture models, including sculpture supplements, numerous studies, plans and photographs characterizing the various stylistic stages and informing of the great figures of Czech architecture (J. Zítek, J. Kotěra, J. Gočár, Sial) are exhibited here.
The exhibit offers a pleasant visit to an Art Nouveau and Cubist setting, providing the chance to sample the atmosphere of that age. Visitors can enter architect offices from the 19th and 20th century or be reminded of the success of the Czechoslovak Pavilion at Expo 58 in Brussels. A representative collection of historical lamps and lighting devices is presented in from the design section.

 

Školní výukový model Prašné brány
Model kubistického sloupu s lucernou z let 1912-1913 od Emila Králíčka
Model kubistického sloupu s lucernou z let 1912-1913 od Emila Králíčka, vlevo původní kubistické okno z Chocholovy vily pod Vyšehradem, 1911-1912
Průhled „galerijní“ částí expozice
Celkový pohled do části expozice věnované kubismu
Část expozice věnovaná stavitelství 19. století
Secesní odpočinkový prostor se sochou Oklamané od Františka Serafínského Hnátka ze začátku 20. stol.
Plánová skříň architekta Josefa Zídka
Ateliér architekta 20. stol. s kartotékou architekta Pavla Janáka
Původní kubistické okno z vily pod Vyšehradem z let 1911-1912 od Josefa Chochola
Průhled částí věnované funkcionalismu s modelem hlavní administrativní budovy Baťových závodů, tzv. „21“, ve Zlíně z let 1937-1938
Průhled částí věnované funkcionalismu, v popředí kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích z let 1929-1930od Josefa Gočára
Model domu služby Baťa na Kobližné v Brně z let 1930-1932 od Vladimíra Karfíka
Model vily od Víta Obrtela z let 1931-1935 a model tzv. „Řopíku“, železobetonové pevnůstky lehkého pohraničního opevnění z roku 1937
Model kubistického Fárova domu v Pelhřimově z roku 1913