Přednášky

PŘEDNÁŠKY NTM

KDE: Kinosál Národního technického muzea (není-li uvedeno jinak)
KDY: 17:00 – 18:15 hod (není-li uvedeno jinak)
CENA: 60 Kč (není-li uvedeno jinak)


PŘEDNÁŠKY KLUBU ZA STAROU PRAHU

KDE: Kinosál Národního technického muzea (není-li uvedeno jinak)
KDY: 18:00 hod (není-li uvedeno jinak)
CENA: ZDARMA
PROGRAM


 

Zveme Vás na přednášku s Valentinem Davydjancem, kapitánem jaderného ledoborce "50 let vítězství", který přiveze do Prahy pochodeň, která byla v rámci své cesty na zimní olympijské hry v Soči na severním pólu.

Vstup na akci je pro zájemce volný. Nabízíme možnost vyfotografovat se s olympijskou pochodní.

Kdy: 6. února v 18:00 hod.

Kde: kinosál Národního technického muzea

Jako hlavní námět byl zvolen příběh setkávání člověka a chemie během dne, příběh, jehož cílem by mělo být uvědomění si, že chemie je skutečně všudypřítomná a pro člověka a jeho existenci zcela nepostradatelná (Voda. Vzduch. Hygiena. Mýdla. Detergenty. Kosmetika. Potraviny. Výživa. Zdraví a léčiva. Materiály. Doprava. Volný čas).

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč, 17:00 hod.

Přednáška pojednává o prvních výstavách průmyslového zboží v Čechách v letech 1754, 1791, 1828, 1829, 1831, 1833 a 1836. První výstavy byly pořádány více méně náhodně, bez koncepce do budoucnosti, obvykle u příležitosti návštěvy panovníka v našich zemích. Pokus o každoroční konání výstav souvisel se vznikem Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách, u které stál hrabě Chotek a Dietrichstein.  Autor se dále dotkne témat jako přechod od manufakturní ke strojové výrobě a role panovníka při povzbuzení průmyslu v teritoriu zemí koruny České.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč

Čas: 17:00

Na Květnou neděli, 25. března 1945, zaútočily americké bombardéry na libeňské a vysočanské továrny ČKD a na kbelské, letňanské a čakovické letiště. Byl to jediný cílený nálet na Prahu během druhé světové války. Předchozí dva nálety, 15. listopadu 1944 a 14. února 1945, plánované nebyly. Přednášet budou PhDr. Filip Vojtášek a Michal Plavec.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč, 17:00 hod.

Fotografie byla vynalezena v roce 1839. Citlivost média ke světlu byla zpočátku nízká, prvními snímky byly proto zátiší. Dějiny uplatnění foto­grafie ve společnosti jsou do značné míry dějinami zvyšování citlivosti zá­znamového materiálu. Teprve koncem 19. století byla fotografie schopna zachytit - „zmrazit“ - skutečný pohyb. Přednáška představí unikátní kolek­ci chronofotografií z konce 19. století ze sbírek Národního technického muzea. Jsou to původně vědecké studie pohybu člověka a dalších živoči­chů, které pořídil francouzský fyziolog E.J. Marey. Snímky pohybových fází však také výrazně ovlivnily výtvarné umění. Výsledky vědeckého výzkumu našly uplatnění v celé řadě aplikací, mimo jiné i v rozvíjejícím se letectví.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč

Přednáška připomene intenzivní vývoj techniky v domácnosti, v němž sehrála klíčovou roli aplikace moderních technických vynálezů, ale také činnost průmyslových výtvarníků – designérů. Budou představeny zásadní milníky v oboru techniky v domácnosti v obou oblastech i vzájemný vliv techniky a designu. Zjednodušeně lze říci, že nástup nových technických principů ovlivňoval vývoj techniky pro domácnost především v první polovině minulého století. V polovině druhé pak začal stále významnější roli sehrávat design, který ovlivnil nejen vzhled, ale i uživatelskou hodnotu výrobků, a tím i jejich prodejnost.

Čtvrteční přednáška Petra Klimenta pro nemoc zrušeno.

Děkujeme za pochopení

Přednáška zaměřená na rozvíjející se trend ochrany průmyslového dědictví, zaměřená na relikty starého hornictví a ochranu podzemních prostor historických dolů. Legislativa ČR, báňská historie, geotechnika, UNESCO.

Kinosál NTM, začátek v 17 hod., vstupné: 60,- Kč.

Přednáška se uskuteční v expozici Tiskařství v 16:30 a je přístupná všem návštěvníkům s platnou vstupenkou do muzea.

Přednáška proběhne v rámci výstavy Mendel 190, která se konala v Národním technickém muzeu.

Začátek v 10 hodin v kinosále NTM.

Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na přednášku o úsvitu automobilových dějin v českých zemích. Tedy o prvních zhruba 90 letech vývoje, počínaje Božkovým parovozem z roku 1815.  Zaměřena bude na vývoj domácí výroby a tuzemského užití nového fenoménu – automobilu, připomene však i nejvýznamnější průkopníky motorizmu a konstrukční řešení prvních automobilů.

Přednáška se koná u příležitosti probíhající výstavy Mendel 190. Výstavu Mendel 190 uspořádalo NTM a Mendelovo muzeum Masarykovy univerzitě v Brně.

 

Přednáška proběhne v kinosále od 17:30 - 19:00 hod.„Je možná využitelnost přírodních mechanismů pro efektivní a ekologické výrobky? Je řešením napodobování přírody a využití jejich principů?“ Přednáška je v angličtině bez tlumočení. Přednášku organizuje NTM a Happy Materiále.

Přednáška mapuje historii telekomunikačních prostředků a technik od dávnověku do poloviny minulého století.

Přednáška v kinosále Národního technického muzea.
S plakátovou tvorbou tématiky techniky, průmyslu a muzejnictví od grafiků a tvůrců z Čech i ze zahraničí vás seznámí archivář Jan Hozák. Přednáška začíná v 17:00 hodin v kinosále Národního technického muzea!!!

Akce NTM v Plasích

Přednáška Michala Plavce v kinosále Národního technického muzea.