Milan Babuška

Prof. Ing. arch. Dr.techn. MILAN BABUŠKA (*28. 11. 1884, Dubí u Kladna, +17. 10. 1953, Praha) Dětství prožil v Unhošti, po studiích na reálce v Rakovníku odešel studovat architekturu na pražskou techniku. Byl výjimečně hudebně nadaný a současně s architekturou studoval hru na housle. Před první světovou válkou byl krátce zaměstnán jako architekt. Přijal jmenování profesorem na průmyslové škole v Jaroměři a současně s profesurou byl činný jako soukromý projektant. Zúčastnil se několika soutěží, m. j. zvítězil projektem na stavbu ústavu pro mentálně postižené děti v Chotěboři. Během první světové války přešel z Jaroměře na pražskou průmyslovou školu stavební, kde působil do r. 1923. Pak už se plně věnoval projekční činnosti. Babuška se specializoval zejména na projekty škol a průmyslových staveb a během svého života uskutečnil přes dvě stovky projektů. Poměrně málo projektoval rodinné domy. Postavil průmyslové budovy železáren v Podbrezové a soubor budov pro Masarykův hlubinný důl v Břešťanech u Mostu. V r. 1937, v době ohrožení republiky, vyprojektoval se svým týmem během tří měsíců 28 budov pro vojenské letiště u Trenčína. Jeho nejznámější uskutečněnou stavbou zůstávají budovy Technického a Zemědělského musea v Praze na Letné.