Rámcový harmonogram projektu

2011-2013 – památková obnova komplexu pivovaru
2012-2014 - památková obnova komplexu hospodářského dvora
2015 – otevření Centra stavitelského dědictví

Výše nákladů: 393 mil. Kč (z toho 85% ERDF EU, 15% státní rozpočet ČR)