Popis projektu

Cílem projektu je vzorová památková obnova a následné optimální využití historických objektů v mimořádně hodnotném areálu národní kulturní památky Klášter Plasy. Jedná se především o objekty související s hospodářským zázemím někdejšího kláštera – bývalý pivovar s klášterním mlýnem a areál hospodářského dvora. Projekt je stavebně i tématicky rozdělen do dvou částí, z nichž každá se vztahuje k jednomu z obou památkových komplexů.
Základní obsahovou náplní areálu pivovaru je vznik studijního depozitáře s referenční sbírkou stavebních materiálů, prvků a konstrukcí. Zatímco návštěvnicky atraktivní část této sbírky bude prezentována formou stálé muzejní expozice zaměřené na nejširší veřejnost, studijní depozitář bude jednotlivá témata materiálově rozšiřovat a bude v odlišném návštěvnickém režimu k dispozici především zájemcům s hlubším zájmem o danou problematiku. Umístění zde naleznou nejen stávající, tématicky příslušné sbírky NTM, ale dlouhodobým doplňováním dalších sbírkových předmětů bude možné postupně vytvářet souvislé vývojové řady dokumentující technologickou i tvarovou proměnu jednotlivých prvků. Smyslem stálé expozice naproti tomu bude poskytnout návštěvníkovi především zajímavý přehled o materiálových a konstrukčních proměnách v oboru stavitelství. Expozici rovněž doplní tzv. haptická a kreativní dílna nabízející poznání předmětů i základních principů opravdu zblízka. Na expoziční část budou navazovat i další víceúčelové výstavní prostory pro tématické prezentace a stálá výstava věnovaná historii objektu a jeho památkové obnově z prostředků IOP. Pro odbornou veřejnost bude k dispozici odborná knihovna a tzv. materiatéka schraňující vzorky určené především k badatelským účelům.
V navazujícím areálu hospodářského dvora bude historické stavitelství prezentováno jednak formou interaktivního didakticko zážitkového stavebního dvora, jednak zde bude zázemí pro tzv. stavebně řemeslnou huť. Ta chce v ideové rovině navazovat na myšlenku středověkých všestranně zaměřených stavebních společenstev a umožnit praktikování a předávání tradičních technologických dovedností. Rovněž sem je situováno zázemí pro další vzdělávání a pro setkávání odborné veřejnosti. Zatímco instalace v bývalém pivovaru budou v principu zacíleny spíše materiálově, aktivity provozované v hospodářském se v zásadě zaměří zejména na prezentaci stavebních technologií.
Spojení záměru záchrany paměti stavitelství s jedinečností plaského klášterního komplexu propůjčuje projektu Centrum stavitelského dědictví mimořádně silný synergický efekt.