Místo realizace

Areál bývalého kláštera v Plasích patří mezi nejvýznamnější klášterní komplexy ve střední Evropě. Již od vrcholného středověku se zde nacházelo centrum kultury a vzdělanosti svým významem daleko přesahující přilehlý region povodí řeky Střely. Zasloužil se o to cisterciácký řád, který sem krátce před polovinou 12. století uvedl kníže Vladislav II. V období baroka došlo k zásadní přestavbě klášterního komplexu, která mu podle návrhů výjimečných architektů J. B. Matheye, J. B. Santiniho a K. I. Dienzenhofera vtiskla jedinečnou architektonickou po¬dobu. V r. 1785 byl klášter zrušen a význam místa značně upadl, a to i navzdory skutečnosti, že se Plasy následně staly jedním ze sídel říšského kancléře K. W. L. Metternicha a jeho potomků.

Z klášterního mlýna se zachovala stavba bez mlýnských složení, pozornost zde zasluhuje zejména barokní krov. Objekt pivovaru a sladovny je rozlehlá solidně postavená budova ze samého konce 19. století, která je za¬jímavým reprezentantem dané stavební typologie a svědkem „druhého života“ kláštera, jakožto hospodářského zázemí rodu Metternichů. Objekt byl na konci 60. let 20. století přestaven na velkosklad. Hospodářský dvůr tvoří rozlehlý areál s převažující barokní zástavbou, v jeho jádru je však zcela jedinečně dochován pozůstatek středověké hospodářské budovy z doby založení kláštera. Dnešní podoba areálu vznikla především v období od 80. let 17. století do 60. let století následujícího.
Celý klášterní areál v Plasích je autentickou učebnicí stavební kultury od jejích románských počátků až po 19. století. Stavebně technickou výjimečnost jednotlivých objektů podtrhují jedinečně dochované doklady historických stavebních technologií. Existence těchto mimořádných architektonických a stavitelských prvků opodstatňuje umístění Centra stavitelského dědictví právě do objektů NKP Klášter Plasy. Vhodné využití vysokého kulturně společenského potenciálu klášterního areálu tak může výrazně napomoci rozvoji města Plasy i celého regionu a místu dokonce navrátit charakter kulturně vzdělanostního centra nadregionálního dosahu.