Studovna

Studovna

Provoz studovny:

Studovna knihovny je otevřena v úterý a ve středu od 9:00 do 17:00 hodin.

V úterý 26. a ve středu 27. prosince 2017 bude studovna knihovny a badatelna Archivu NTM/Archivu architektury a stavitelství MAS NTM uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Se svými dotazy či žádostmi o informace se prozatím můžete obracet na pracovníky knihovny telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Telefonní kontakt:

studovna: +420 220 399 217

e-mail: knihovna@ntm.cz

 

Knihovní řád Knihovny NTM je dostupný ve formátu PDF.

Prohlížeč souborů PDF si můžete bezplatně stáhnout z webu výrobce.