Knihovna NTM

Knihovna NTM a badatelna archivu jsou od 23.10.2020 na dobu neurčitou uzavřeny.

Před Vaším objednáním do studovny zvažte, zda je vzhledem k možnému riziku nákazy Vaše badatelská návštěva skutečně nutná. Vezměte v úvahu fakt, že studium může trvat i několik hodin v prostoru, kde se nachází více cizích osob včetně obsluhy.

Po dobu platnosti epidemiologických opatření platí pro studovnu Knihovny NTM tyto podmínky:

 • otevírací doba: úterý a středa 10:00 – 15:00.
 • otevírací doba je určena pro všechny badatele, budou odváděni ostrahou jako obvykle
 • počet badatelů: pouze 2 na den
 • pro domluvu návštěvy knihovny nás kontaktujte na 702 291 320 nebo emailem na knihovna@ntm.cz

Studium bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření:

 • vstup do budovy a pobyt v badatelně je možný pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou zároveň s použitím latexových rukavic;
 • při vstupu do budovy bude badatel povinen použít zde připravený dezinfekční prostředek pro povinnou dezinfekci rukou;
 • u vstupu do studovny bude připraven dezinfekční prostředek pro povinnou dezinfekci rukou;
 • studující, jemuž bude umožněn vstup do NTM, bude vyzvednut na služební vrátnici a bude odveden do studovny;
 • v studovně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na vyhrazené provizorní místo (šatny jsou uzavřeny);
 • obsluha studovny mu určí místo pro studium;
 • stravovací zařízení, resp. místo pro vlastní stravování je uzavřeno, je zakázáno v prostorách NTM jíst;
 • badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru a s doprovodem zaměstnance NTM.

 

Otevírací doba knihovny:
Úterý, středa – 10:00 – 15:00


Knihovna NTM je veřejně přístupnou specializovanou knihovnou s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu.

Knihovna vznikla společně se založením muzea v roce 1908 a později byla obohacena velmi cennými fondy dvou významných knihoven – knihovny Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách (Průmyslové jednoty), která tvoří převážnou část historického fondu knihovny NTM, a knihovny Spolku architektů a inženýrů (SIA).

V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků a je každoročně doplňován o odbornou literaturou nejen české, ale i zahraniční provenience.

Knihovna NTM poskytuje pouze prezenční výpůjčky ve své studovně.