Obchodní a živnostenské komoře v ...

Nedávno založený archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a techn. práce v ČSR počíná svoji činnost v prvé řadě sbíráním historického materiálu, který je okolnostmi doby nejvíce ohrožen, t. j. materiál promyslových a jiných podniků a závodů, které se starého materiálu zbavují skartováním, nebo které z důvodů restrikce, zrušení závodu, přeměny výroby nebo pro sloučení s jinými závody svůj listinný, literární a výkresový materiál odkládají anebo dokonce ruší.

Obracíme se proto na všechny obchodní a živnostenské komory v a tudíž i na Vás, abyste nám laskavě sdělili, které větší závody, podniky a důležité živnosti Vašeho komorního okresu v poslední době byli již anebo budou zrušeny a vůbec všechny takové, o kterých by Vám bylo známo, že by měly zájem na uložení svého historického materiálu v našem Archivu. Dopsali bychom pak sami jmenovaným podnikům.

Také přímo k Vám mámo prosbu, abyste svůj historický listinný a tiskový materiál, který pro Vaše úřadování jest již bezcenný, věnovali našemu Archivu, podobně jako učinila pražská komora, která tímto činem jako první postavila se v cele podporovatelů našich cílů.

Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu a znamenáme

v dokonalé úctě

Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR.,

Praha IV., Hradčanské nám.

Technické museum čsl.