1973

1973

Stav archivních fondů a dokumentárních sbírek k 31. 12. 1973

  č. inv. ks
I. Archivní fondy
(registratura NTM, pozůstalost techniků a vynálezců, registratury technických organizací, výkresy techn. škol, techn. archivy průmyslových závodů) 430, (653) 2373 kartonů, 1000 knih, 15000 plánů
II. Sbírky
1. rukopisy (studie, paměti) 1697 1697
2. dokumenty různé provenience 471 471
3. cechovní archiválie 147 147
4. přednášky 519 519
5. plány a výkresy 1507 1507
6. fotonegativy 29496 29496
7. fotopozitivy 36433 52431
8. diapozitivy 43 1531
9. grafika 5719 11102
10. plakáty 762 850
11. oborová dokumentace (firemní literatura) 26849 26849
12. biografie techniků 17500
13. jubilejní tisky 1590 1750
14. medaile 176 245
15. vzorkovnice 514 731
16. výstřižky z let 1932–1957 127200
17. dokumentace současnosti:
-technika a průmysl 1968–1973 15
-muzea ČSSR 29
-muzea zahraniční 31
-NTM (1950–1973) 25
18. knihovna 41697 41697
III. Letecký archiv
1. fondy 1770 1770
2. negativy 4970 4970
3. plány 2800 2800
IV. Železniční archiv
1. výkresy a plány 1250
2. fotografie 2250
3. tištěné dokumenty 2700