1969

1969

Počet a zpracování sbírek Archivu Národního technického muzea

Zpracování Uloženo
  I. stupně II. stupně
I. Archivní fondy 72 340 Úholičky
 
II. Sbírky
Rukopisy 92 1520 Kostelní 42
Přednášky 498 Kostelní 42
Archiválie 432 Kostelní 42
Cechovní archiválie 146 Kostelní 42
Plány a výkresy 1091 Kostelní 42
Fotonegativy 12464 14290 Kostelní 42
Fotopozitivy 43000 32904 Kostelní 42
Grafiky 10422 Kostelní 42
Plakáty 707 Kostelní 42
Osobnosti 15300 Kostelní 42
Firemní dokumentace (oborová) 66830 14955 Kostelní 42
Jubilejní tisky 1200 Invalidovna
Výstřižky 110000 Úholičky
Vzorkovnice 731 Úholičky
Medaile a plakety 102 Kostelní 42
 
III. Archiv architektury a stavitelství Invalidovna
Fondy 51 90 Invalidovna
Sbírka fotografií 1318 Invalidovna
Příruční knihovna 1822 Invalidovna
Architektonické modely 199 Invalidovna
Sádrové odlitky 684 Invalidovna
 
IV. Letecký archiv
Fondy 1740 Invalidovna
Negativy 4970 Invalidovna
Plány 5500 2600 Invalidovna
 
V. Železniční archiv
Výkresy a plány 1000 Invalidovna
Fotografie 2000 Invalidovna
Tištěné dokumenty 2500 Invalidovna