1937

1937

Loni vstoupil Archiv od šestého roku svého života svou valnou schůzí konanou 2. dubna. Mimo několik fondů drobnějších, nikoliv však nevýznamných, svěřeny v uplynulém roce jeho péči zejména zajímavé paměti Jos. Kratochvíla o cukrovaru v Bašnicích u Hořic a další množství písemností Obchodní a živnostenské komory pražské, takže archiv chová významnou tuto registraturu, pokud již dříve nebyla skartována, do roku 1926 v úplnosti. Vedle menších archivních celků spořádána z valné části zejména rozsáhlá registratura zrušených Porákových závodů v Českém Krumlově. Ačkoliv archiv nezapomínal na ostatní své úkoly (výstřižkový archiv, propagace atd.), rozvinul v minulém roce zejména činnost badatelskou a publikační. Některé výsledky badatelské práce předložil archiv domácí i cizí odborné veřejnosti na IV. mezinárodním kongresu pro dějiny reálných a technických věd v Praze v září 1937, jehož se účastnil přednáškami z historie vědy keramické (Prof. R. Barta), českého sklářství (Prof. B. Mendl a Jan Bárta), plátenictví (Dr. J. Klepl), cukrovarnictví (PhC. O. Říha), o počátcích vědecké dráhy prof. K. V. Zengera (Ing. Frant. Křeček). Posléze uvedená přednáška byla otištěna v Časopisu Národního musea CXI. 1937 i ve zvláštním otisku, stručný obsah všech ostatních v časopise „Technik“ VII, 1937–38,6. 4., a ve „Věstníku SIA“ r.V., č. 11. Francouzský text všech přednášek má být uveřejněn v časopise „Archeion“. Pokračováno též ve výzkumu vídeňských archivů. Publikace vydal Archiv r. 1937 tři : Fr. Zuman „Posázavské papírny“, týž „Výrobní technika papíru a její vývoj“ a Jan Klepl „J. E. Purkyně a Průmyslová Jednota“. V tisku pak jest kniha Ing. J. Vaněčka „Počátky paroplavby a význam Resslovy vrtule pro její rozvoj“. Příruční knihovna archivní rozhojněna hlavně darem místopředsedy archivu Ing. L. Nováka.