1935

1935

V roce 1935 vydal Archiv dvojí tištěnou zprávu o své činnosti: obšírnější z péra jednatele archivní skupiny Doc. Ing. Dra Rudolfa Bárty (zpráva za léta 1932–1935, zvláštní otisk z Průmyslového věstníku) a stručnější od místotajemníka Archivu Dra Jana Klepla (Tři. léta archivu, zvl. otisk z Národních listů).

Z další činnosti Archivu lze uvésti zejména vydání knihy Jana Bárty: „Život na staré sklářské huti", pro níž Archiv opatřil 23 autentických reprodukcí. Jinak byly postupně zpracovávány hojné archiválie jednak z dosavadního musejního majetku jednak nově získané.